$show=home$type=grid$m=0$rm=0$sn=0$c=3

$type=carousel$cls=3$h=100$c=100$l=0$show=home

$show=/p/bedrijven-luithagen.html

$show=/p/nieuws_4.html$hide=mobile

LUITHAGEN Port of Antwerp

[NIEUWS]_$show=/p/nieuws_4.html$type=one$au=0$cm=0$p=1$c=5

Topjaren voor de haven van Antwerpen, ecologische voetafdruk blijft gelijk

De haven van Antwerpen heeft topjaren achter de rug en slaagde erin die economische groei te realiseren zonder een significante toename van haar ecologische voetafdruk. “We zijn op weg om de duurzame haven van de toekomst te worden. Maar innovatie wordt de komende jaren cruciaal”, klonk het op de voorstelling van het vijfde Duurzaamheidsverslag van de haven van Antwerpen deze week.

Het gaat goed met de haven van Antwerpen. Met een overslag van 235,20 miljoen ton en een productie van 67 miljoen ton was 2018, na de recordcijfers van 2017, opnieuw een economisch topjaar. Dat Antwerpen zijn positie als wereldhaven weet te handhaven, blijkt ook uit het feit dat bedrijven blijven investeren in de haven: liefst 3,5 miljard euro in totaal in 2016 en 3,4 miljard euro in 2017. In 2018 zorgden zes grote spelers alleen al voor een financiële injectie van om en bij twee miljard euro in de havenindustrie.

Maar hoe beïnvloedt die economische bloei de ecologische voetafdruk van de haven? Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen: “Bij een toenemende overslag en productie zijn we er de voorbije twee jaar in geslaagd om onze totale ecologische voetafdruk niet te laten stijgen. Zo werd de groei van de haven gerealiseerd zonder een significante toename van de milieuemissies. Onze uitstoot van NOx en SO2 blijft dalen, het energieverbruik nam de voorbije jaren af en er werd een recordaantal groene-energie-installaties gebouwd.”

CO2-uitstoot: een genuanceerd verhaal

De gezamenlijke broeikasgasemissies van de haven namen in de periode 2016-2017 toe met 1 procent, van 18,46 naar 18,65 miljoen ton CO2-equivalent. Toch benadrukken de havenpartners dat deze trend in een Europese context moet worden gezien. Dat de groei van de haven, een gevolg van onder meer de hoge conjunctuur, de voorbije jaren lokaal voor een extra uitstoot van industriële broeikasgassen zorgde, is logisch, redeneert men. Maar die uitstoot wordt gecompenseerd door de sluiting of aanpassing van energieverslindende installaties elders in Europa. Dat komt doordat tachtig procent van de bedrijven in de Antwerpse haven onder het emissierechtensysteem (ETS of Emission Trade System) voor energie-intensieve sectoren valt.

Eric de Deckere, duurzaamheidsmanager bij het Havenbedrijf Antwerpen, legt uit: “De emissierechten – elk goed voor de uitstoot van één ton CO2 – worden op Europees niveau geplafonneerd en stelselmatig verlaagd, maar bedrijven kunnen ze vrijwillig uitwisselen onder elkaar. De CO2-reductie van de ETS-sectoren wordt dus gegarandeerd behaald, maar dan wel op een zo kostenefficiënt mogelijke manier. De emissies worden bij voorrang gereduceerd op plaatsen waar het voor bedrijven goedkoper is om zelf hun CO2-uitstoot terug te dringen dan emissierechten aan te kopen.”

Modal shift

De uitstoot van de ETS-sectoren zit dus op schema, maar de komende jaren zullen grote inspanningen van de niet-ETS-sectoren, waaronder transport, nodig zijn om de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord te halen, zo beseft men. De modal shift van vrachtvervoer naar spoor en binnenvaart is zowat de grootste prioriteit voor de komende jaren. En daar spelen ook andere belangen zegt Peter Van de Putte, directeur Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). “Het fileprobleem in en rond Antwerpen vormt een belangrijke bottleneck voor het wegverkeer. Alleen is slechts 4,5 procent vrachtverkeer dat verbonden is aan het haventransport. …. De haven bereikbaar houden is ronduit noodzakelijk om onze economische trekkerspositie te behouden en onze vacatures te kunnen blijven invullen.”

Via slim openbaar vervoer investeerde de haven de voorbije jaren alvast fors in een efficiënter woon-werkverkeer. Denk aan DeWaterBus, die sinds de zomer van 2017 al door meer dan 500.000 mensen werd gebruikt als alternatief voor de wagen. Recent werd ook de fietsbus gelanceerd, waarmee havenwerknemers hun woon-werktraject door de Tijsmans- en Liefkenshoektunnel deels per bus en deels per fiets afleggen.

Ook de logistiek in de haven is aan een transitie bezig. Bedrijven in de haven kunnen sinds kort gebruik maken van Hakka, een app die hen helpt om containers uit te wisselen en te delen met andere bedrijven, om zo lege ritten te voorkomen. De voorbije jaren kreeg ook NxtPort vorm, een platform waarop bedrijven data uitwisselen om hun maritieme en logistieke processen op elkaar af te stemmen.

Groene stroom en warmte

De haven trekt duidelijk de kaart van groene energie. Het geïnstalleerde vermogen aan hernieuwbare elektriciteit is de laatste jaren toegenomen van 112,6 megawattuur in 2009 tot ruim 260 megawattuur in 2018. Windenergie zorgde voor de grootste bijdrage (57 % van het geïnstalleerd vermogen in 2018). Wind aan de stroom (W@S), een samenwerking van het Havenbedrijf Antwerpen, MLSO en Groene Energie Haven Antwerpen (GEHA) bouwde tussen 2014 en 2018 in totaal 21 windturbines. Nieuwe opties en locaties voor groene energie, die geen negatieve gevolgen hebben voor de natuur en de economische activiteiten, worden momenteel onderzocht.

Een inspirerende samenwerking binnen de haven is ECLUSE, een industrieel stoomnetwerk in de Waaslandhaven dat stoom van de waste-to-energy plant van Indaver en Sleco doorsluist naar zes bedrijven in het havengebied. Peter Van de Putte: “Sinds maart van dit jaar levert het netwerk zo’n 5 procent van alle groene warmte die in Vlaanderen geproduceerd wordt - goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van 100.000 ton.”

De Antwerpse havengemeenschap levert ook inspanningen om de scheep- en binnenvaart op een duurzamer leest te schoeien. Illustratief is de installatie van walstroomkasten aan het Noordkasteeldok en De Zouten in Berendrecht voor de binnenvaart. Dankzij walstroom kunnen schepen die aan de kade liggen hun dieselgeneratoren afzetten en overschakelen op lokale, groene elektriciteit. Proefprojecten met lng en waterstof maken duidelijk dat de haven de transitie naar alternatieve brandstoffen ernstig neemt. Tegelijk beloont de haven schepen die beter doen dan de wettelijke verplichtingen rond luchtemissies met een korting op de havengelden.

In polepositie voor circulaire economie

Met name in de circulaire economie wil de haven de komende jaren een belangrijke omslag maken, want daarin ligt een belangrijk handvat voor CO2-reductie. Om bedrijven over de streep te trekken om circulaire concepten en innovatieve procedés uit te testen, gaat het Havenbedrijf Antwerpen investeren in een circulaire proeftuin op het vroegere Petroleum-Zuid. Dit voorjaar werd een pilootproject opgestart rond het afvangen van CO2 om er, met behulp van groene waterstof, methanol mee te produceren als scheepsbrandstof. Een consortium rond ENGIE, Oiltanking, Indaver, De Vlaamse Milieuholding (VMH), Helm-Proman en verschillende kennisinstellingen willen er in de nabije toekomst 4000 tot 8000 ton duurzame methanol per jaar van produceren. De havenpartners willen nog sterker inzetten op het hergebruik van afvalstromen. Een sterke uitgangspositie is al verzekerd: qua selectieve inzameling doen de bedrijven in de haven het nog beter dan het Vlaams gemiddelde, dat Europees gezien toch al een referentie is.

Als het op CO2 aankomt, wil de haven verder kijken dan de uitstoot in Vlaanderen zelf. Jacques Vandermeiren: “Wij kunnen een mondiale hefboom zijn door innovatieve procedés en producten te ontwikkelen die de uitstoot hier bij ons, maar vooral ook in de rest van de wereld doen dalen. Als thuishaven van de grootste chemische cluster van Europa is dit tegelijk een verantwoordelijkheid en een opportuniteit.”

Deel van de oplossing

Terminaloperator DP World kiest voor het spoor. De Belgian Scrap Terminal Group herwerkt elk jaar meer dan een miljoen ton afgedankt metaal tot nieuwe grondstoffen. DEME en Gyproc ondertekenen de Green Deal Biodiversiteit. Industrie en logistiek die best practices uitwisselen om het verlies van pellets naar het leefmilieu tegen te gaan. Het duurzaamheidsverslag bulkt van de voorbeelden die de duurzame mindset van het bedrijfsleven moeten staven. Stephan Vanfraechem, directeur van Alfaport Voka: “Ik stel met plezier vast dat steeds meer bedrijven uit het havengebied duurzaamheid concreet in de praktijk brengen. Ik zie dit duurzaamheidsverslag als een cruciaal instrument om de goede voorbeelden uit te dragen, zodat ook andere bedrijven geïnspireerd worden. Zo kunnen we de transitie nog versnellen.”

“Duurzaamheid is een van de drijfveren geworden voor de businessplannen van onze industrie. Wij veroorzaken niet alleen milieu-impact, maar zijn ook een deel van de oplossing. Het is belangrijk om die positieve boodschap meer uit te dragen, ook naar het brede publiek. In onze rekruteringscampagnes geven we daar aandacht aan”, aldus Vanfraechem.

Duurzame motor

Bijzonder aan het duurzaamheidsverslag van de haven van Antwerpen is dat het een realisatie is van de hele havengemeenschap: het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Alfaport Voka. Om haar impact te vergroten, timmert die gemeenschap aan partnerschappen binnen, maar ook buiten het havengebied: met burgers, bedrijven, onderwijs en de academische wereld. Samen met BASF Antwerpen en Randstad België richtte het Havenbedrijf in 2017 de leerstoel Duurzame Transformatie op aan de Antwerp Management School. De leerstoel wil de leiders van de toekomst klaar te stomen om het hoofd te bieden aan mondiale uitdagingen en een positieve kracht te zijn voor verandering vanuit het bedrijfsleven.

Ook het duurzaamheidsverslag zelf, opgemaakt met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) als leidraad, zet dingen in beweging. Het vorige verslag inspireerde de VN om in 2018 het World Ports Sustainability Program uit te vaardigen. Internationale havengerelateerde sectororganisaties verbinden zich via dit programma tot een structurele implementatie van duurzaamheid in hun werking: een stimulans om in te zetten op een duurzame toekomst.

In het duurzaamheidsverslag zijn voorlopig geen doelstellingen opgenomen en daar wil het Havenbedrijf verandering in brengen. Jacques Vandermeiren: “Het formuleren van havenspecifieke doelstellingen, waaraan we onze duurzame prestaties kunnen toetsen, is voor ons een logische, maar ook noodzakelijke volgende stap. Vanuit het Havenbedrijf Antwerpen willen we daar, met ons ondernemingsplan als hefboom, de komende jaren de lead in nemen.”Bron: Susanova - sustainable business, better business

$show=/p/regio.html$type=blogging$c=10$au=0$cm=0

[IN DE KIJKER]_$show=/p/regio.html$type=sticky$h=320$c=4$l=1$m=0

$show=/p/cultuur.html$type=grid$sn=0$c=9$m=0

$show=/p/pers.html$type=one$c=5$au=0$cm=0

[IN DE KIJKER]_$show=/p/pers.html$type=sticky$h=320$c=4$l=1$m=0

$show=/p/bedrijven-luithagen.html$tb=#ffffff$type=three$m=0$h=100$sn=0$rm=0$c=21$p=1

$show=/p/faq.html$type=list$m=0$p=1$c=20$sn=0

$show=/p/faq.html

[IN DE KIJKER]_$show=/p/faq.html$type=sticky$h=320$c=4$l=1$m=0

$show=/p/jobs.html$type=three$au=0$cm=0$rm=0$p=1$c=9

$show=/p/vzw-luithagen.html$type=two$m=0$l=1$p=1$c=2

$show=/p/events.html$type=two$au=0$cm=0$l=1$p=1$c=9

[IN DE KIJKER]_$show=/p/events.html$type=sticky$h=320$c=4$l=1$m=0

[IN DE KIJKER]_$show=post$type=sticky$h=320$c=4$l=1$m=0

$show=home

$show=post$type=carousel

$show=home

$show=/p/contact.html

Naam

bedrijven,94,Bouw,5,Chemische producten en kunststoffen,10,cultuur,4,diensten,2,Dienstverlening,27,Drukken en publiceren,2,Educatie en organisatie,7,Elektronica en optiek,6,Energie en milieu,24,events,27,FAQ,1,groepsaankopen,15,in de kijker,44,jobs,20,Landbouw en voeding,7,leden,33,machines,1,Metalen/machines en techniek,15,nieuws,78,nieuwsbrief,15,nieuwsbrief-leden,10,nieuwsbrief-niet-leden,6,pers,3,regio,33,Retail en handel,10,samenwerken,13,start,93,Transport en logistiek,48,vacatures,1,Vrije tijd en toerisme,5,vzw,6,
ltr
item
ZONE Luithagen Haven - Port of Antwerp: Topjaren voor de haven van Antwerpen, ecologische voetafdruk blijft gelijk
Topjaren voor de haven van Antwerpen, ecologische voetafdruk blijft gelijk
https://1.bp.blogspot.com/-kwOFtl540Mc/XkuryeV__KI/AAAAAAAAAvM/7jFEwQ4LQg0r2k8yXgsdjdlnbDIxWIhjwCLcBGAsYHQ/s640/port-1569694__340.webp
https://1.bp.blogspot.com/-kwOFtl540Mc/XkuryeV__KI/AAAAAAAAAvM/7jFEwQ4LQg0r2k8yXgsdjdlnbDIxWIhjwCLcBGAsYHQ/s72-c/port-1569694__340.webp
ZONE Luithagen Haven - Port of Antwerp
https://www.zone-luithagen.be/2019/09/topjaren-voor-de-haven-van-antwerpen.html
https://www.zone-luithagen.be/
https://www.zone-luithagen.be/
https://www.zone-luithagen.be/2019/09/topjaren-voor-de-haven-van-antwerpen.html
true
7070977682073081330
UTF-8
Alle updates Geen zoekresultaten TOON ALLE Lees meer Antwoord Cancel reply Delete door Home BLZ UPDATES Lees alles VOOR U AANBEVOLEN Rubriek Archief ZOEKEN ALLE UPDATES Geen zoekresultaten Terug Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zojuist 1 minuut geleden $$1$$ minutes ago 1 uur geleden $$1$$ hours ago Gistereren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago meer dan 5 weken geleden Volgers Volg BELANGRIJK STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy